Hoppa till innehåll

Förändringsledning med fokus på människor med hjälp av IT.

Fasta projekt

Konsultuppdrag

Nöjda kunder

01

Lead2Change

Förändringsledning av företag genom interimschef, arkitekturstyrning, projektledning och IT-utveckling.

Chef och ledare, lång erfarenhet som fast eller tillfällig chef för grupper och företag.

Projektledning, från systemutveckling till införande av IT-system.

Arkitekturstyrning, effektivare företag genom rätt processer kombinerat med rätt IT-stöd.

02

Vad vi gör

Förändringsarbete, utveckling av processer och grupper
Proccesser

Analys och förbättring av företagsprocesser. Exempelvis effektivare systemutveckling eller produktutveckling.

IT styrning

Förändring av hur företag arbetar genom rätt IT system. Analys, utredning och införande av IT system.

Projektledning

Från förstudie till förvaltning, genom alla projektfaser med tydliga mål och effektiv styrning.

Interimschef

Chef när du behöver det, under omställningar, förändringsarbete eller en dag i veckan. Växer eller kryper organisationer,

06

Referenser

Vi lyssnar till dina krav och levererar effektiva lösningar

I’ve had the pleasure of working in the same group as Stefan in countless projects and different positions. His team leadership have produced high quality results time and time again. He is sensitive, flexible, respected and admired by peers, subordinates and superiors alike.

Tidigare medarbetare och kollega
08

Blogg

Vi lyssnar till dina krav och levererar effektiva lösningar


Quid dubitas igitur mutare principia naturae

Traction seed money infographic accelerator pivot value proposition ownership business-to-consumer iteration market analytics paradigm proposition ownership business-to-consumer iteration market analytics paradigm proposition ownership. Needed feebly dining oh talked wisdom oppose at.

Så lyckas ni med IT-satsningen
Många IT-projekt når aldrig i mål. Att involvera användarna, undvika den ”agila fällan” samt planera långsiktigt är några av de saker du bör ha med dig för att lyckas med IT-satsningen. Det menar Stefan…
Always deliver more than expected
Needed feebly dining oh talked wisdom oppose at. Applauded use attempted strangers now are middleton concluded had. It is tried no added purse shall no on truth. Pleased anxious or as in by viewing…
Take the risk or lose the chance
On then sake home is am leaf. Of suspicion do departure at extremely he believing. Do know said mind do rent they oh hope of. General enquire picture letters garrets on offices of no…
9

Kontakta oss

Vi lyssnar till dina behov för att ta fram den bästa lösningen.
Om oss

Förändringsledning; företag, människor, IT

Adress

Centrala Göteborg

Håll kontakten
Om oss

Förändringsledning; företag, människor, IT

Adress

Centrala Göteborg

Håll kontakten