Förändringsledning med fokus på individen

Vi utför uppdrag som leder till varaktig förändring. Genom att ta fram processer och förändra arbetssätt transformeras verksamheten i grunden.

Informationssäkerhet

Tjänster inom ISO 27001 certifiering och efterlevnad av GDPR. Genom certifiering enligt ISO 27001 förbättras företagets hantering av information vilket kan leda till bättre kundrelationer, ökad försäljning och tryggare relationer till leverantörer och kunder.

Medicinteknik

Tjänster inom CE-märkning av medicinteknisk programvara enligt EU:s regelverk MDR. En programvara som är CE-märkt har en erkänd kvalitetsstämpel. Arbetet med att genomföra CE-märkning förbättrar företagets interna processer och leder ofta till en effektivare organisation.

Förändringsledning

Tjänster inom coachning och grupputveckling. Införande av processer och ledningssystem som krävs inom informationssäkerhet och medicinteknik har visat sig vara ett mycket effektivt sätt att leda till förändring i organisationer.

Details